თემა: არჩევნები, როგორც დემოკრატიის ქვაკუთხედი.

როლური თამაში და კომიქსის შექმნა მე-9 ა/ბ კლასებში.მოსწავლეებმა სიმულაციურად დააფუძნეს პოლიტიკური პარტიები-შეიმუშავეს საარჩევნო პროგრამა, მოირგეს პოლიტიკური იდეოლოგიები და წარსდგნენ ამომრჩეველთა წინაშე. მოსწავლეებმა შექმნეს კომიქსები, სადაც წარმოაჩინეს საარჩევნო პროცესები, პროგრამები და საარჩევნო სისტემა. გაკვეთილის მიზანი : მოსწავლეებში მაღალი სამოქალაქო პასუხისმგებლობის გრძნობის გაღვივება და აქტიურ მოქალაქედ ფორმირება;მოსწავლეებში დემოკრატიული ღირებულებების განმტკიცება;მოსწავლეებისთვის არჩევნებისა და თითოეული მოქალაქის მონაწილეობის აუცილებლობის გააზრება; მოსწავლეებში პოლიტიკური პარტიებისა და იდეოლოგიების შესახებ ცნობიერების ამაღლება;მოსწავლეებში კრიტიკულ-ანალიტიკური აზროვნების უნარების განვითარება. (იხ. სრულად)
Read More

სასკოლო საზოგადოების შეხვედრა-თათბირი

28.01.2023.ბათუმის მომავლის სკოლასასკოლო საზოგადოების შეხვედრა-თათბირი:I სემესტრის ძლიერი და სუსტი მხარეების შესახებ;Il სემესტრის სიახლეების დანერგვა და მოსწავლეთა წახალისების შესახებ.სკოლა ემზადება მორიგი განმეორებითი ავტორიზაციისთვისერთად მომავლის სადარაჯოზე!
Read More