“სკოლა ხომ პატარა სახელმწიფოა და, დაე, სკოლა დემოკრატიულად იყოს მოწყობილი “

И1საგანი-ქართული ენა და ლიტერატურამასწავლებელი- თინიკო ლამპარაძეკლასი-VIIა"სკოლა ხომ პატარა სახელმწიფოა და, დაე, სკოლა დემოკრატიულად იყოს მოწყობილი ", რათა გამოაწრთოს მოზარდი თაობის ხასიათი, განავითაროს ბავშვებში ინტერესები, მოქალაქეობრივი გრძნობები... თვითმოქმედება, ინიციატივა, შეუპოვრობა-დიმიტრი უზნაძე. სწორედ დამოუკიდებელი აზროვნების, არჩევნის თავისუფლების, მოსაზრებათა გაცვლის, კრიტიკული ანალიზისა და შემოქმედებითი უნარ-ჩვევების განვითარების მიზნით მომავლის სკოლის მე7 ა კლასის მოსწავლეები ჩაერთნენ პროექტში "მკითხველის სკამი". მიმდინარე წლის 2.03-დან 25.05-ის ჩათვლით მოსწავლეები ყოველ ხუთშაბათს თანაკლასელთა წინაშე წარადგენენ მათ მიერ შერჩეულ (უცხოელი ან ქართველი ავტორის) თხზულებას, ესეს, მინიატურას ან ნოველას.ტექსტის გაცნობის შემდეგ მოსწავლეები გამოყოფენ ძირითად და მეორეხარისხოვან პერსონაჟებს, მთავარ სათქმელს,მხატვრულ-გამომსახველობით საშუალებებს, გამართავენ დისკუსიას საგულისხმო საკითხებზე, შეაფასებენ თხზულების წარმდგენს და თხზულებას... შთაბეჭდილებას ჩაიწერენ სახელდახელოდ შექმნილ "მკითხველის დღიურში". მადლობა მე-7 კლასელ მომავლელებს პროექტით დაინტერესებისა და გულისხმიერებისათვის!წარმატება! (იხ.სრულად)
Read More

დიდება უკრაინას! დიდება გმირებს!

#დიდებასაქართველოსდიდებაუკრაინასდიდებაგმირებს!საგანი: ჩვენი საქართველო მე 5 ა,ბ,გ კლასის მოსწავლეებმა მოისმინეს მოხსენება რუსეთ-უკრაინის ომის შესახებ, რომელიც ზუსტად ერთი წლის წინ 24.02.2022 ში დაიყო. ვისაუბრეთ აღნიშნული პრობლემის სიმძიმეზე და იმ მძიმე შედეგებზე რომელიც იწვევს ომს. განვიხილეთ კონფლიქტები და მათი მოგვარების გზები. მოსწავლეებმა თავიანთი ნახატებით წარმოადგინეს ამ ომის დასრულების გზა, რომელიც მშვიდობაზე და შეთანხმებაზე გადის.დიდება უკრაინას!დიდება გმირებს! (იხ. სრულად)
Read More

“სკოლა ხომ პატარა სახელმწიფოა და, დაე, სკოლა დემოკრატიულად იყოს მოწყობილი “

საგანი-ქართული ენა და ლიტერატურამასწავლებელი- თინიკო ლამპარაძეკლასი-VIIა"სკოლა ხომ პატარა სახელმწიფოა და, დაე, სკოლა დემოკრატიულად იყოს მოწყობილი ", რათა გამოაწრთოს მოზარდი თაობის ხასიათი, განავითაროს ბავშვებში ინტერესები, მოქალაქეობრივი გრძნობები... თვითმოქმედება, ინიციატივა, შეუპოვრობა-დიმიტრი უზნაძე. სწორედ დამოუკიდებელი აზროვნების, არჩევნის თავისუფლების, მოსაზრებათა გაცვლის, კრიტიკული ანალიზისა და შემოქმედებითი უნარ-ჩვევების განვითარების მიზნით მომავლის სკოლის მე7 ა კლასის მოსწავლეები ჩაერთნენ პროექტში "მკითხველის სკამი". მიმდინარე წლის 2.03-დან 25.05-ის ჩათვლით მოსწავლეები ყოველ ხუთშაბათს თანაკლასელთა წინაშე წარადგენენ მათ მიერ შერჩეულ (უცხოელი ან ქართველი ავტორის) თხზულებას, ესეს, მინიატურას ან ნოველას.ტექსტის გაცნობის შემდეგ მოსწავლეები გამოყოფენ ძირითად და მეორეხარისხოვან პერსონაჟებს, მთავარ სათქმელს,მხატვრულ-გამომსახველობით საშუალებებს, გამართავენ დისკუსიას საგულისხმო საკითხებზე, შეაფასებენ თხზულების წარმდგენს და თხზულებას... შთაბეჭდილებას ჩაიწერენ სახელდახელოდ შექმნილ "მკითხველის დღიურში". მადლობა მე-7 კლასელ მომავლელებს პროექტით დაინტერესებისა და გულისხმიერებისათვის!წარმატება! (იხ. სრულად)
Read More

🛎🎓🛎ზრუნვა _ მასწავლებლების პროფესიული ზრდისათვის!

19.02.2923 წელიზრუნვა _ მასწავლებლების პროფესიული ზრდისათვის! ტრენინგის დასკვნითი დღე! ბათუმის მომავლის სკოლა!!ესგ-ს მოთხოვნების შესაბამისი ️სასწავლო პროცესის დაგეგმვისა და წარმართვისათვის ,სასკოლო კურიკულუმის სწორად შედგენა და განვითარება.მოსწავლეზე ორიენტირებული და მორგებული სწავლის სტრატეგია.დღის შეჯამება და დამსახურებილი სერტიფიკატები!ტრენინგს უძღვებოდა ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, ტრენერი, მენტორი მასწავლებელი,შპს "მოსამზადებელი სკოლის" დამფუძნებელი და დირექტორი თამარ ფაჩულია!მადლობა ქ.თამარს აკადემიურობისა და თანანშრომლობისთვის!!ერთად_ ყველაფერს შევძლებთ!! (იხ. სრულად)
Read More

საოცარი მომავლელი მასწავლებლები და გამორჩეული ტრენერი!!

ბათუმის მომავლის სკოლა!!18.02.2023 წსაოცარი მომავლელი მასწავლებლები და გამორჩეული ტრენერი!!მუდმივიძიება_პროფესიულიგანვითარება !სასწავლო გეგმის/კურიკულუმის შედგენის ტრენინგი .2 დღიან ტრენინგ-კურსი. ტრენინ-კურსის საკითხებია:• საკვანძო ცნებები და ტერმინები;• ესგ-ს მოთხოვნების შესაბამისი სასწავლო პროცესის აღწერა;• სასწავლო პროცესის დაგეგმვა და წარმართვა;• სასკოლო კურიკულუმის განვითარება.კურიკულუმის კომპონენტებს:• სწავლა-სწავლების მიზნები - რატომ ვასწავლი?• სასწავლო რესურსები - რა მასალაზე დაყრდნობით ვასწავლი?• სწავლების მეთოდები და სტრატეგიები - როგორ ვასწავლი?• შეფასება - როგორ ვაფასებ მოსწავლეების მიღწევებს?ტრენინგი უძღვებოდა ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, ტრენერი, მენტორი მასწავლებელი,შპს "მოსამზადებელი სკოლის" დამფუძნებელი და დირექტორი თამარ ფაჩულია!ერთად_ ყველაფერს შევძლებ!! (იხ. სრულად)
Read More

👩‍💼დამრიგებლის საათი

ბუნებრივი კატასტროფები და რისკის შემცირება.თემა:მიწისძვრა.IXაIXბ კლასის დამრიგებელმა და მოსწავლეებმა მოიძიეს საინტერესო ინფორმაცია,ფოტომასალა,მოამზადეს პრეზენტაცია.დამრიგებელმა გააცნო მოსწავლეებს მიწისძვრამდე მოქმედების წესები,საგანგებო სიტუაციაში სკოლის სამოქმედო გეგმა,საევაკუაციო გასასვლელები,აუხსნა თუ რა დანიშნულება აქვს გეგმას და რა შემთხევაში მიმართავენ ევაკუაციას.დამრიგებელმა საკლასო ოთახში აუხსნა მოსწავლეებსთუ ,როგორ უნდა მოვიქცეთ მიწისძვრის შემთხვევაში.დამრიგებელი ამბობს:,,მიწისძვრა."აკვირდება მოსწავლეების მოქმედებას,რამდენად სწრაფად და სწორად პოულობენ უსაფრთხო თავშესაფარს!დამრიგებელი მოსწავლეებს უხსნის, რა ხარვეზები ჰქონდათ დავალების შესრულებაში და რა გააკეთეს სწორად.დამრიგებელმა და მოსწავლეებმა იმსჯელეს და ჩამოაყალიბეს მოქმედების წესები:მოქმედების წესები კატასტროფამდე.მოქმედების წესები კატასტროფის დროს.მოქმედების წესები კატასტროფის შემდეგ. (იხ. სრულად)
Read More

🔊თემა: მოქალაქე და ეკონომიკა.

საგანი: მოქალაქეობათემა: მოქალაქე და ეკონომიკა.როლური თამაში მე-9 ა/ბ კლასებში.მოსწავლეებმა შექმნეს თავიანთი CV, გაეცნენ ოფიციალურ ვაკანსიებს, გაინაწილეს სამუშაოს მაძიებლისა და დამსაქმებლის როლები, ჩაატარეს გასაუბრება კანდიდატებს შორის და წარსდგნენ გამსაუბრებლების წინაშე. გაკვეთილის მიზანი: მოსწავლეებისთვის რეზიუმეს წერის სპეციფიკის გაცნობა;მოსწავლეებში მოლაპარაკებების უნარების განვითარება;მოსწავლეების მიერ დასაქმების ბაზრის შესწავლა და სასურველი სამუშაო ვაკანსიების მოძიება;მოსწავლეებში კრიტიკულ-ანალიტიკური აზროვნების განვითარება;მოსწავლეების მიერ გასაუბრების სპეციფიკის შესწავლა;მოსწავლეებში გუნდური მუშაობის უნარების გაუმჯობესება. (იხ. სრულად)
Read More

მიწიძვრის შედეგად დაზარალებულთა დახმარების კამპანია

თანადგომა თურქეთის რესპუბლიკას!თანაგრძნობა გარდაცვლილთა ოჯახებს!ბათუმის მომავლის სკოლა უერთდება მიწიძვრის შედეგად დაზარალებულთა დახმარების კამპანიას! გამძლეობა ჩვენს თანამემალულეებს თურქეთში , თურქ თანატოლებსა და მოსახლეობას!
Read More

🌟მუდმივი კომუნიკაცია მშობლებთან!

დირექცია;მომავლელები; მშობლები-მასწავლებლები-ერთად, მომავლის სადარაჯოზე!მშობელი და ბავშვი! ყველა პირობა მოსწავლის აღზრდისთვის!გვახსოდეს!ყვავილი ყვავილთან ყვავის;ჩვენი სიფხიზლე და ყურადღება-მთავარია, ნდობისთვის.
Read More