თვითმმართველობის შეხვედრა სკოლის დირექტორთან

23.01.2023 თვითმმართველობის შეხვედრა სკოლის დირექტორთან შეხვედრა N 1 I სემესტრის ძლიერი და სუსტი მხარეების შეჯამებააქტივობებისა და ახალი იდეების გაცნობაერთად მომავლისთვის!განათლება-საინტერესო და ხალისიანი ცხოვრებისთვის!ბათუმის მომავლის სკოლის თვითმმართველობის პრეზიდენტი- თაკო ჯუმუშაძე
Read More