ადმინისტრაცია

“ბათუმის მომავლის სკოლის” ადმინისტრაცია

 

 

ცირა ქასრაძე –  სკოლის დამფუძნებელი, სკოლის დირექტორი.

 

 

თამთა მურვანიძე – ხარისხის მართვის მენეჯერი.

 

 

თეა ვადაჭკორია – დირექტორის მოადგილე  სასწავლო-აღმზრდელობით დარგში.

 

 

მაია ზოიძე – ფინანსური მენეჯერი.

 

 

ირმა ლიონინა  –  საინფორმაციო მენეჯერი.

 

 

ირმა ფეიქრიშვილი – ფსიქოლოგი.

 

 

მაგული ლომთაძე – ბიბლიოთეკარი.

 

 

ნუკრი ჯაფარიძე – დირექტორის  მოადგილე სამეურნეო დარგში

 

აკაკი ზენაიშვილი

აკაკი ზენაიშვილი – ადმინისტრატორი