მშობელთა სათათბირო

"ბათუმის მომავლის სკოლის" - მშობელთა სათათბირო

საკითხები:

I - შეხვედრა - 2019 წლის 12 სექტემბერი

 ა) მშობელთა  სათათბიროს წევრების  ინფორმაციული  შეხვედრა   სკოლის დამფუძნებელთან; დირექტორთან წესად  იქცეს  ყოველი კვირის  პარასკევი მშობლებთან შეხვედრა.

ბ) თითოეული კლასის  პოზიტიური და   ნეგატიური  მხარეები, მონიტორინგის  ფურცლები.

გ) მოსწავლეთა  ფორმიანობისა და   ქცევის  წესების  დაცვის  შესახებ.

II - შეხვედრა 2019 წლის 20 დეკემბერი

ა) რეიტინგული წერებისა და კლასის საჭირბოროტო   საკითხები.

ბ)მშობელთა ჩართულობა , სკოლის თვითმართველობის მიერ ჩატარებულ  ტრენინგ ღონისძიებებში.

გ)სკოლის საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების  საჯკითხებში ჩართულობა და  გაკვეთილებზე დასწრება.

 დ)საახალწლო ღონისძიებების  მხარდაჭერა.

ე) სამომავლოდ  II  სემესტრში  დაგეგმილი სასწავლო პროცესის მხარდაჭერა.

ვ) დაწყებით  საფეხურზე ჭადრაკის  სწავლების  შემოღების  შესახებ.

II სემესტრი

III შეხვედრა 2020 წლის თებერვალი

ა) საუბარი – შრომის უსაფრთხოების წესები შესახებ. დებულების გაცნობა.

ბ) პრობლემა – კონფერენციებში, ოლომპიადებში კონკურსებში  აქტიური  ჩართულობა.

გ) ახალი მატერიალური  ბაზის  შექმნის  ხელშეწყობა.

დ) მოსწავლეებთან  ერთად სასწავლო პროცესის  უკეთ  ორგანიზებისა და გაკვეთილებზე დასწრების გრაფიკი.

IV - შეხვედრა 2020 წლის თებერვალი

ა) პირველკლასელთა  შედეგები.

ბ) XII კლასის წარმატება.

გ) მშობლების  დახმარება  საავტორიზაციო დღეებში.

დ) მშობლების  აქტიურობის  გზების  დანერგვა.

2020 წლის II სემესტრი. მოდიფიცირებული შეხვედრების გრაფიკი.

( მარტი- ივნისი) ონლაინჟამიანობა

დისტანციური შეხვედრების გრაფიკი :

24.03.2020 წელი

ა) დისტანციურ რეჟიმში , მშობელთა ინფორმირება იძულებითი არდადეგების შესახებ.

ბ) სკოლის მოკლევადიანი და გრძელვასიანი გეგმები .“ ხედვა“ -გაცნობა -გაანალიზება ; მშობელთა მხარდაჭერა.

გ) მშობელთა ჩართულობისა  და დახმარრების როლი ონლაინჟამიანობის დროს.edu.page  -რეგისტრაცია და ვიდეო გაკვეთილები.

დ) ონლაინ-ცხრილის გაცნობა და დადებითი მხარეები.

 

27.03.2020 წელი

ა) დირექტორის წინა კვირის ანალიზი. დადებითი და უარყოფითი მხარეები.

ბ)მშობელთა სათათბიროს როლი და დანიშნულება  კოვიდ-19 -ის წინააღმდეგ.

გ)დირექტორის ტრენინგ-საუბარი თემაზე“ მთავარი ნდობა-თქვენი სიფხიზლე და ყურადღებაა.“

დ)მომდევნო კვირის გეგმა და იმედიანი განწყობა.

ე)პანდემიის პირობებში მშობელთა ფინანსური მხარდაჭერა და სკოლის დამფუძნებლის თანადგომა.

 

2.04.2020 წელი

ა) დირექტორის წინა კვირის ანალიზი. დადებითი და უარყოფითი მხარეები.

ბ)მომდევნო კვირის გეგმა და იმედიანი განწყობა.

გ) ახალი ონლაინ -ცხრილის ამოქმედება და გაცნობა.

დ) ედუ-ფეიჯის დავალებების შეფასება და მოსწავლეთა ჩართულობა.

 

10.04.2020 წელი

ა) დაწყებითი საფეხურის მშობელთა ანალიზი ონლაინ სწავლებასთან დაკაბშირებით და კვირის შფასება.

ბ) მშობელთა მორიგეობა დისტანციური სწავლების დროს.განრიგის გაცნობა.მშობლის  ონლაინ-დღის დაწესება.

გ) დირექტორის მიერ ,მთავრობის დადგენილებების გაცნობა და გაანალიზება. სკოლის ხედვის დახვეწა.

 

16.04 .2020 წელი 

 ა)დირექტორის წინა კვირის ანალიზი. დადებითი და უარყოფითი მხარეები.მშობელთა დისტანციური შეფასებები.

ბ) საბაზო საფეხურის მშობლების მიერ, სასწავო პროცესის ანალიზი და მადლობა მასწავლებლებს.

გ)მომდევნო კვირის გეგმები . ონლაინ კონკურსის პროეტის გაცნობა: საუკეთესო ონლაინ მხატვარი; აქტიური დავალების შემსრულებელი.

დ) გეგმა „ დარჩი სახლში“

 

12.05.2020 წელი

ა) წინა კვირის ანალიზი.

გ)დისტანციური ,ლიტერატურული მართონის დაგეგმვა და როლი. შეთანხმება-განრიგი.

დ) მოსწავლეთა დისტანციური შეფასების სისტემა. მშობელთა აზრის გაზიარება.

ე) მე-12 კლასელებისათვის შემაჯამებელი ბლიც-კითხვების ნიმუშის პროექტი და მზადება მათი მოტივაციის ამაღლებისათვის.

 

25.05.2020 წელი 

ა) დედის როლი- მოსწავლის სწავლა-განათლებაზე.დედა-არის ინტერესის წყარო.

ბ) პიველკლასელების გაცილება და სახალისო აქტივობები.

გ) ონლაინჟამიანობა-12 კვირა -შეჯამება .

დ) მასწავლებელბის ჩართულობა  მშობლებთან.

 

17.06.2020 წელი

ა) რთული  სასწავლო წლის შეჯამება. დისტანციური სწავლების დადებითი და უარყოფითი მხარეები.

ბ) მშობლების ონლაინ-კითხვარები და მხარდაჭერა.

გ) კონკურსებისა და მარათონის გამაღჯვებულები .

დ) სამომავლო გეგმები.

შეთანხმება მთავარ საკითხებზე:

  • დირექცია;მომავლელები; მშობლები-მასწავლებლები-ერთად, მომავლის სადარაჯოზე!
  • თმენის ვალდებულება;შინაგანი კულტურა და ამოძახილი!
  • გადაუმოწმებელი ინფორმაციას ნუ გავახმოვანებთ. გავარკვიოთ , გავაანალიზოთ ; მივიღოთ ცნობად.!
  • მშობლი და ბავშვი ვალდებულია შექმნას ყველა პირობა მოსწავლის აღზრდისთვის!
  • სახლიდან მოსული ძალადობა, სკოლაში მრისხანებაა. მოარიდეთ ბავშვები ძალადობას!

ხშირად დაპირდით და იყავით ერთად , თქვენს შვილებთან ერთა!

 

გვახსოდეს!