საინფორმაციო შეხვედრა 2024-2025 სასწავლო წლის დარეგისტრირებულ პირველკლასელთა მშობლებთან.

⭐სწორი არჩევანი- თქვენი შვილის წარმატებული მომავალია!

საინფორმაციო შეხვედრა 2024-2025 სასწავლო წლის დარეგისტრირებულ პირველკლასელთა მშობლებთან.

📢📢📢 შეხვედრის მიზანია : დაწყებითი საფეხურის მისიის გაცნობა, ,აქტიური მოქალაქის ჩამოყალიბების გზების ფორმირების ხელშეწყობს ეტაპების განხილვა, ,მოსწავლის დამოუკიდებელი სწავლის უნარისა და შრომის უნარის განვითარება.

🏤🏤🏤საგანთა გაღრმავებული სწავლების გზით სისტემატიური ცოდნის კონსტრუირება. სასკოლო გარემოსა და სწავლის მიმართ დადებითი დამოკიდებულების ჩამოყალიბება. ჩვენ ერთად ვემზადებით და ვიწყებთ! ძალა ერთობაშია ! 🇬🇪