საინფორმაციო შეხვედრა 2024-2025 სასწავლო წლის დარეგისტრირებულ პირველკლასელთა მშობლებთან.

სწორი არჩევანი- თქვენი შვილის წარმატებული მომავალია! საინფორმაციო შეხვედრა 2024-2025 სასწავლო წლის დარეგისტრირებულ პირველკლასელთა მშობლებთან. შეხვედრის მიზანია : დაწყებითი საფეხურის მისიის გაცნობა, ,აქტიური მოქალაქის ჩამოყალიბების გზების ფორმირების ხელშეწყობს ეტაპების განხილვა, ,მოსწავლის დამოუკიდებელი სწავლის უნარისა და შრომის უნარის განვითარება. საგანთა გაღრმავებული სწავლების გზით სისტემატიური ცოდნის კონსტრუირება. სასკოლო გარემოსა და სწავლის მიმართ დადებითი დამოკიდებულების ჩამოყალიბება. ჩვენ ერთად ვემზადებით და ვიწყებთ! ძალა ერთობაშია !
Read More