2020-2021 წლის პირველი, საინფორმაციო, შეხვედრა მშობელთა სათათბიროსთან

2020-2021 წლის პირველი, საინფორმაციო, Შეხვედრა მᲨობელთა სათათბიროსთან.
Ძველი, ონლაინᲟამიანობის Შეჯამება და ახალი სასწავლო წლისათვის მზადება.
Ძალისხმევა არის.  მᲨობლების Ჩართულობა _ უმთავრესია სასწავლო პროცესის წარმართვისათვის.