2020-2021 წლის პირველი, საინფორმაციო, შეხვედრა მშობელთა სათათბიროსთან

კატეგორიის გარეშე
2020-2021 წლის პირველი, საინფორმაციო, Შეხვედრა მᲨობელთა სათათბიროსთან. Ძველი, ონლაინᲟამიანობის Შეჯამება და ახალი სასწავლო წლისათვის მზადება. Ძალისხმევა არის.  მᲨობლების Ჩართულობა _ უმთავრესია სასწავლო პროცესის წარმართვისათვის.
Read More

Შეხვედრები სკოლის თანამᲨრომლებთან – სამუᲨაო პოლიტიკის დასახვეწად

კატეგორიის გარეშე
ბათუმის მომავლის სკოლის ადმინისტრაცია აგრᲫელებს Შეხვედრებს სკოლის თანამᲨრომლებთან, პრევენციის მიზნით განსახორციელებელი სკოლის სამუᲨაო პოლიტიკის დასახვეწად, რათა სასწავლო პროცესი უსაფრᲗხო გარემოᲨი წარიმართოს. ამისათვის კი:=ხდება ახალი Შენობის კარგად გაცნობა.= საევაკუაციო გეგმის მიხედვით Შენობის დათვალიერება.= ცეცხლმაქრების გამოყენების ინსტრუქციის Შეხსენება.= პანდემიის დროს,სადეზინფექციო დისპენსერებისა და ჰიგიენური პოსტერების განთავსება.= სკოლის უსაფრთხოებისა და საზოგადოებრივი წესრიგის დებულების პროექტის ᲨემუᲨავება= Შრომის უსაფრთხიების პოლიტიკა და ფუნქციების განაწილება.=სასწავლო პროცესის დაგეგმვა და კათედრებთან Შეთანხმება.= მზადება სკოლის პირველი პედსაბᲭოსათვის და მᲨობლებთან დისტანციური საინფორმაციო Შეხვედრებისათვის.
Read More

აქტიური სამზადისი ახალი სასწავლო წლისთვის

კატეგორიის გარეშე
მომავლის სკოლა აქტიურად ემზადება ახალი სასწავლო წლისათვის!მთავრდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება-მოწყობა!ასევე ეზოს კეთილმოწყობა!
Read More