ინფორმაციის ცნება, ტექსტური რედაქტორი word_ი

📚საგანი_ისტ☀️კლასი_VIა📚გაკვეთილის თემა: ინფორმაციის ცნება, ტექსტური რედაქტორი word_ი.☀️გაკვეთილის მიზანი: მოსწავლემა შეძლოს ინფორმაციის ტექსტის განსხვავება, ტექსტის დაფორმატება და აკრეფა, ტექსტური რედაქტორის შექმნა.

(იხ. სრულად)