დისკუსია თემაზე-რომელი დარგის განვითარებაა უფრო პერსპექტიული აფხაზეთში?

საგანი: ჩვენი საქართველომე 6 კლასის მოსწავლეებმა გამართეს დისკუსია თემაზე-რომელი დარგის განვითარებაა უფრო პერსპექტიული აფხაზეთში?სოფლის მეურნეობის თუ ტურიზმის მოსწავლეებმა ჯგუფურად წარმოადგინეს არგუმენტები, რომელიც კონკრეტულად საკუთარი დარგის განვითარების პერსპექტივებს ასაბუთებდა. გაკვეთილი გამოვიდა საინტერესო და შემოქმედებითი.მოსწავლეებმა გაიაზრეს აფხაზეთის სოფლის მეურნეობისა და ტურიზმის დარგის განვითარების შესაძლებლობები. (იხ. სრულად)
Read More