პროექტი ,,Life in the past”

მომავლის სკოლის მე-7 კლასის მოსწავლეებმა წარმოადგინეს პროექტი ,,Life in the past''. მოიძიეს და შეაგროვეს ინფორმაცია მათი ბებია-ბაბუების წარსული ცხოვრებიდან და საინტერესო ფაქტები გაგვიზიარეს.საგანი-ინგლისური ენაპედაგოგი-ნინელი დავითაძე. (იხ. სრულად)
Read More

N5 #პროექტიმკითხველისსკამი

მე7 ა კლასის მოსწავლეებს ვაჟა გვიანიძემ წარუდგინა ოტია იოსელიანის თხზულება "ოქროს მთესველი კაცი". თხზულების მოსმენის შემდეგ კლასმა შეავსო მოთხრობის რუკა და შეიმუშავა შეფასების კრიტერიუმები (პროექტის,თვითშეფასებისა და ურთიერთშეფასების მიზნით). ასევე,დაასახელეს თხზულების მთავარი სათქმელი და ისაუბრეს ტექსტში დასმულ პრობლემაზე პირადი გამოცდილების მიხედვით.პედაგოგი-თინიკო ლამპარაძესაგანი-ქართული ენა და ლიტერატურა (იხ. სრულად)
Read More