უსაფრთხო გარემო

ბათუმის მომავლის სკოლის უსაფრთხოების ოფიცრების ლამზირა ცინცაძე და ავთო მშვენიერაძის საინფორმაციო შეხვედრა მომავლელებთან.*შპს ბათუმის მომავლის სკოლის ტერიტორიაზე,უსაფრთხოებისა და საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვა, ეფუძნება დარღვევების გამოვლენას, პრევენციული ღონისძიებების გატარებას და დროულ რეაგირებას.*უსაფრთხოებისა და საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის მიზანია:=ბავშვთა უფლებების დაცვა და ბავშვთა საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინება. (იხ. სრულად)
Read More

სწავლა კეთებით

კლასი-VIთემა-ჯანმრთელობა.საკითხი-სისხლდენები.გაკვეთილის მიზანი: მოსწავლემ შეძლოს ერთმანეთისგან გაარჩიოს კაპილარული, ვენური და არტერიული სისხლდენები და გამოიმუშაოს პრაქტიკული უნარები, რათა საჭიროების შემთხვევაში, სასწრაფო დახმარების მოსვლამდე, აღმოუჩინოს გადაუდებელი, პირველადი დახმარება დაზარალებულს. (იხ. სრულად)
Read More