დირექტორის საინფორმაციო შეხვედრა კლასებთან

საბაზო საფეხური-VII ა კლასიდირექტორის კითხვარის ანალიზიმუდმივი კომუნიკაცია და პასუხისმგებლობა;აქტიურობა არის ერთობის საწინდარი;ასაკობრივი ჯგუფის შესაბამისი ფილმის ჩვენებაერთად მომავლის სადარაჯოზე! (იხ. სრულად)
Read More