ბათუმის მომავლის სკოლა გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს!

სიძლიერე; სიმტკიცე და გამთლიანება ჩვენს სამშობლოს !

ადრე ნუ ჰკარგავ იმედსა, მალევ ნუ დაწვრილმანდებით, ქედს ნუ მოიხრით მონურად, მალევ ნუ დაიჩაგრებით. აღსდგება ქრისტე, ნუ სტირით, შემოიკრიბეთ მხნეობა! რად გული მალე გაგიტყდათ და დაგიმჩატდათ ზნეობა?! დაგვატკბობს ერთხელ ჩვენაცა თავისუფლების დღეობა. სისხლ გულით ნადენს, ცრემლს – თვალით შესცვლის ლხინი და ღრეობა!

/ვაჟა/