სკოლის დირექტორისა და დამფუძნებლის შეხვედრა პირველი კლასის მშობლებთან

ურთიერთანშრომლობა სასკოლო საზოგადოებასთან!
სკოლის დირექტორის საინფორმაციო შეხვედრა I ა და I ბ კლასის მშობლებთან და მასწავლებლებთან!
ერთად_ყველაფერს შევძლებთ