სკოლის დირექტორისა და დამფუძნებლის შეხვედრა პირველი კლასის მშობლებთან

ურთიერთანშრომლობა სასკოლო საზოგადოებასთან!სკოლის დირექტორის საინფორმაციო შეხვედრა I ა და I ბ კლასის მშობლებთან და მასწავლებლებთან!ერთად_ყველაფერს შევძლებთ
Read More