ღონისძიება Stem განათლება მომავლისთვის

ბათუმის მომავლის სკოლის პრიორიტეტია, ბავშვთა განვითარებაზე ორიენტირებული ღონისძიების ნაწილი იყოს.

სწორედ ამიტომ, დღეს, ჩვენმა ბავშვებმა მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს ბანკის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაში “stem განათლება მომავლისთვის” ეს პროექტი ეხმარება ჩვენს განვითარებაზე ორიენტირებულ მომავლელებს უფრო მეტი ინფორმაცია მოიპოვონ ტექნოლოგიების, მეცნიერებისა და ფიზიკა-მათემატიკის შესახებ.

მადლობა ჩვენი სკოლის ადმინისტრაციას და სკოლის დამფუძნებელ-დირექტორს ქალბატონ ცირა ქასრაძეს გვერდით დგომასთვისა და მხარდაჭერისთვი.