თვითმმართველობის არჩევნები 2023 წელი

შპს ბათუმის მომავლის სკოლაში ჩატარდა 2023-2024 სასწავლო წლის თვითმმართველობის არჩევნები.

პროცესი მიმდინარეობდა მშვიდ გარემოში. ადგილი არ ჰქონია არანაირ დარღვევას და ინციდენტს.

არჩევნებში მონაწილეობა უნდა მიეღო 184 მოსწავლეს.მათ შორის არ გამოცხადაა 6ხმა მისცა 178-მა მომავლელმა.ბათილ ბიულეტინად ჩაითვალა 16 ხმა.

სულ იყო 5 კანდიდატი. ხმათა უმრავლესობით გამარჯვებულიამე-10 კლასის მოსწავლე .ლიკა ბერიძე, პრეზიდენტის მრჩეველი გოგა ჩოლაკიძე