მომავლელების ტრადიციული მე-10 სადღესასწაულო გასეირნება