შპს მომავლის სკოლაში ჩატარდა 2021-2022 სასწავლო წლის თვითმმართველობის არჩევნები.

შპს მომავლის სკოლაში ჩატარდა 2021-2022 სასწავლო წლის თვითმმართველობის არჩევნები. პროცესი მიმდინარეობდა მშვიდ გარემოში. ადგილი არ ჰქონია არანაირ დარღვევას და ინციდენტს. არჩევნებში მონაწილეობა უნდა მიეღო 199 მოსწავლეს. მათ შორის არ გამოცხადაა 13.ხმა მისცა 186-მა მომავლელმა.ბათილ ბიულეტინად ჩაითვალა 6 ხმა.სულ იყო 5 კანდიდატი.ხმები კი გადანაწილდა შემდეგნაირად: N2 გიორგი სირაძე-10 ხმა N1 ბაჩანა გუჩმანიძე -12 ხმა N5 ნიკა ბერიძე 19 ხმა N3 საბა კუნჭულია-22 ხმა N4 თიკო შეწირული 117 ხმა ხმათა უმრავლესობით გამარჯვებულიამე-11 კლასის მოსწავლე თიკო შეწირული
Read More