გილოცავთ ძველით ახალ წელს!

ბედნიერი ძველით ახალი წელი გაგითენდეთ !!!! კალანდას გილოცავთ!!!!!! შემოდიოდა ჩვენში კალანდა და მე ვიგონებ ჩახლართულ ღობეს, სერებს თოვლიანს.... ხმობდა ქათამი გურიის სოფელს, ყეფდა თოლია.... იდგა ბერმუხა ღამისმთევარი თოვლში ნაბდითა... დილით მისდევდა სერზე მწევარი ნაკვლევს ნადირთა.... ქარი თვრებოდა ღვინით ნაქებით გრძნეულ მარანთან.... შემოდიოდა ჩიჩილაკებით ჩვენში კალანდა... ანა კალანდაძე
Read More