ახალი სასწავლო წლის წარმატებით წარმართვის ახალი სამოქმედო გეგმა

მოგესალმებით!
წარმატებულ 2020-2021სასწავლო წელს გისურვებთ!💖
არსებული გამოწვევებიდან გამომდინარე შპს ბათუმის მომავლის სკოლის დირექციამ შეიმუშავა ახალი სასწავლო წლის დაწყებისა და პროცესის წარმატებით წარმართვის სამოქმედო გეგმა,რომლის განხილვა მოხდება 25 აგვისტოს ახალ სასწავლო ფართში.დეტალურ ინფორმაციას მოგაწვდით ორშაბათს 24 აგვისტოს.
შეხვედრამდე!💖