სტრუქტურა

ბუნების წრის #5 მეცადინეობა

შპს ბათუმის მომავლის სკოლისIVკლასში ჩატარდა ბუნების წრის #5 მეცადინეობა.მოსწავლეებმა დააკვირდნენ მცენარეებს და ერთმანეთს გაუზიარეს დაგროვილი ცოდნა.

დაწვრილებით..