სტრუქტურა

მათემატიკის წრე

შპს ბათუმის მომავლის სკოლის მე - 2 კლასში , დღეს - 02.10 2019 დაიწყო მუშაობა მათემატიკის წრემ ,, მათემატიკა ჩვენს ირგვლივ '' ვისაუბრეთ და მიმოვიხილეთ წრის სამუშაო გეგმა და მიზანი . აგრეთვე გავიხსენეთ და განვამტკიცეთ ერთნიშნა რიცხვები , მათი შედგენილობები , მათემატიკური მოქმედებები ,, გავზარდოთ '' და ,, შევამციროთ '' მოსწავლეები აქტიურად პასუხობდნენ დასმულ კითხვებზე და ასრულებდნენ დავალებებს.

დაწვრილებით..