სტრუქტურა

ინლაინ ცხრილი

შპს მომავლის სკოლა - დისტანციური სწავლება!
ონლაინ ცხრილი!
I-IV კლასები
ცხრილით მითითებული მეცადინეობის შემდეგ, სკოლის ელექტრონულ გვერდზე დაიდება საშინაო დავალება ან პრეზენტაცია.

სკოლის დირექცია!

დაწვრილებით..