საშუალო სკოლა

საშუალო სკოლა

III საფეხური საშუალო X-XII კლასები


`ცოდნა ქვეყნის მომავალია"

    საშუალო საფეხურის სასწავლო პროგრამა მიმართულია ცოდნის,როგორც რაოდენობრივ და ხარისხობრივ ზრდაზე

ძირითადი მიზნები:

 • მოსწავლის აკადემიური მოსწრებისა და შემოქმედებითი უნარის ამაღლება; 
 • მოსწავლემ შეძლოს საჭირო ინფორმაციის დროულად მოპოვება, გაანალიზება და სწორად გამოყენება; 
 • საკუთარი წარმატებისა თუ წარუმატებლობის მიზეზების გაანალიზება და გამოსავლის პოვნა;
 • მოსწავლის აქტიური ჩართვა სკოლის ცხოვრებაში საკუთარი შესაძლებლობების და ინტერესების მიხედვით; 
 • მოსწავლის მიერ მიღებული ცოდნისა და უნარების სწორი გამოყენება ; 
 • მოსწავლის შესაძლებლობებიდან გამომდინარე , მომავალი პროფესიის სწორი არჩევანის ხელშეწყობა; 
 • მომზადება საატესტატო და ეროვნული გამოცდებისათვის;

 

ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნები: 

 • ქართული ენა და ლიტერატურა; 
 • მათემატიკა; 
 • ინგლისური ენა; 
 • რუსული ენა და ლიტერატურა;
 • გეოგრაფია; 
 • სამოქალაქო განათლება ; 
 • ფიზიკა; 
 • ქიმია;
 • საგზაო ნიშნები და მოძრაობის უსაფრთხოება;
 • ბიოლოგია;
 • ისტორია;
 • სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება;
 • სპორტი; 
 • შესავალი თანამედროვე ფიზიკაში;
 • გეოგრაფიული კვლევა;
 • მსოფლიო კულტურა;

 

არჩევითი საგნები :

 • X კლასი - მსოფლიო კულტურა;
 • XI კლასი - გეოგრაფიული კვლევა;
 • XII კლასი - სახელმწიფო და სამართალი.

 

   X-XII კლასებში შეფასება ხდება 10 ბალიანი სისტემით.  ჩათვლა იწერება: საგზაო ნიშნები და  მოძრაობის  უსაფრთხოება; სპორტი.

 

 

ივლისი 2020
ორ სა ოთ ხუ პა შა კვ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

საიტზე არის 52 სტუმარი