დაწყებითი სკოლა

I საფეხური დაწყებითი I-VI კლასები


„თამაში გამოკვლევის უმაღლესი ფორმაა“
                                    აინშტაინი


ძირითადი მიზნები:

 

I-V(I სემესტრი) კლასებში შეფასების ფორმად გამოიყენება: