მზადება სკოლის თვითმმართველობის არჩევნებისთვის

29.10.2019 წელი.
შპს მომავლის სკოლაში დაიწყო მზადება სკოლის თვითმმართველობის არჩევნებისთვის.
I ეტაპი-სპიკერების არჩევა
II ეტაპი- თვითმმართველობის პრეზიდენტობის კანდიდატების დასახელება

დაწვრილებით..