ადმინისტრაცია

თეთრი ხელჯოხის საერთაშორისო დღე

შპს ბათუმის მომავლის სკოლის მე-2 ა კლასში განხორციელდა სოციალური პროექტი ,, თეთრი ხელჯოხის საერთაშორისო დღე '' პროექტის ხანგრძლივობა --- 15.10.2019 -- 30.10.2019 პოექტის მიზანი ,' მოსწავლეები ფლობდნენ ინფორმაციას თეთრი ხელჯოხის შესახებ, ისწავლონ სწორი ქცევა , როცა მათ გვერდით შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანია. განუვითარდეთ მათ საკუთარი მოვალეობების , ტოლერანტობისა და ემპათიური გრძნობები. პროექტის ხელმძღვანელი - პედაგოგი ,' ლ. ბერსენაძე

დაწვრილებით..