ადმინისტრაცია

როგორ გამოვიყენოთ სოციალური ნარჩენები

შპს ბათუმის მომავლის სკოლის მე-2 ა კლასში განხორციელდა სოციალური პროექტი ,, როგორ გამოვიყენოთ სოციალური ნარჩენები '' დროის ხანგრძლივობა----01.10.2019 - 15.10. 2019 .სოციალური პროექტის მიზანი ', მოსწავლეებისა და მშობლების ინფორმირება ბუნების დაბინძურებისა და ეკოლოგიური კატასტროფის შესახებ..მოსწავლეთა კულტურის ამაღლება , ექსკურსიებსა და პიკნიკებზე ქცევის უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება , მათი მოქალაქეობრივი ვალისა და შეგნების გათვითცნობიერება. მოსწავლეებმა დაამზადეს საჭირო საგნები ნარჩენებისგან , უსახსოვრეს ერთმანეთს და თან აიმაღლეს მოქალაქეობრივი ცნობიერება.პროექტის ხემძღვანელი - პედაგოგი ,' ლ. ბერსენაძე

დაწვრილებით..