ადმინისტრაცია

ტოქსიკური ნივთიერების გავლენა ჯანმრთელობაზე

20.11.2019 წელს ჩავატარეთ ქიმიის საწრეო მეცადინეობა თემაზე: ტოქსიკური ნივთიერების გავლენა ჯანმრთელობაზე.წრის წევრებმა ინდივიდუალურად და ჯგუფურად შეაგროვეს ინფორმაცია და წარმოადგინენ თუ რა ზიანი მოაქვს ალკოჰოლს და ნარკოტიკულ ნივთიერებებს ორგანიზმზე.

დაწვრილებით..