მათემატიკა ჩვენს ირგვლივ

23.10. 2019. შპს ბათუმის მომავლის სკოლის მე-2 კლასში ჩატარდა N4 წრის მეცადინეობა მათემატიკაში ,, მათემატიკა ჩვენს ირგვლივ '' თემა ', შეკრების თვისება, შეკრების კომპონენტები და უცნობი შესაკრების პოვნის ხერხი. მოსწავლეებმა განამტკიცეს არითმეტიკული მოქმედებების თვისებები და მათ შორის კავშირები. შეასრულეს ტესტური დავალება წყვილებში , პრეზენტაციისას იმსჯელეს, დაასაბუთეს და შეაფასეს შეკრების ხერხები.

დაწვრილებით..