ყოჩაღი და მოტივირებული მომავლელები

ყოჩაღი და მოტივირებული მომავლელები ვმუშაობთ ინდივიდუალურად წყვილებში და ჯგუფებში. ვიცავთ ქცევის წესებს და ვეხმარებით ერთმანეთს სიტყვებს ვშლით მარცვლებად, მარცვლებს – ბგერებად და პირიქით (ფონოლოგიური ანალიზი და სინთეზი). წარმატებები ჩემო პატარებო მომავლი თქვენია!

დაწვრილებით..