ბიბლიოთეკა

შიდა დაკვირვების სტანდარტული გაკვეთილი

2019 წლის 6 ნოემბერს Iბ კლასში ჩატარდა შიდა დაკვირვების სტანდარტული გაკვეთილი, რომელსაც ესწრებოდნენ შეფასების ჯგუფის წევრები.
საგანი-ქართული ენა
გაკვეთილის თემა-„ნ“ასო-ბგერის გაცნობა
გაკვეთილის მიზანი-მოსწავლეები შეძლებენ ილუსტრაციის აღწერას, „ნ“ასო-ბგერის ამოცნობას, „ნ“ასო-ბგერაზე დაწყებული სიტყვების დასახელებას.მარცვლების და სიტყვების წაკითხვას. „ნ“ ასო-ბგერის გამოწერას.
მასწავლებელი- ნინო გოგიჩაიშვილი

დაწვრილებით..