სტატიები

სადეზინფექციო სამუშაოები

#ერთადმომავლისსადარაჯოზე#
შპს ბათუმის მომავლის სკოლაში ,პრევენციის მიზნით, ჩატარდა სადეზინფექციო სამუშაოები.
დეზინფექცია ჩაუტარდა შენობის სასწავლო,დამხმარე და სათავსო ოთახებს და სკოლის მიმდებარე ტერიტორიას.
მადლობა შპს ჰემა_2012. ხელმძღვანელი_ბეჟან ბერიძე. სადეზინფექციო სამსახურის უფროსი _ ლეილა ჭილაძე და მათ მოსამსახურე პერსონალს,დროული და ხარისხიანი მომსახურებისათვის.
ჯანმრთელობა_ უპირველეს ყოვლისა.
შეხვედრამდე მომავლელებო!

დაწვრილებით..