სტატიები

შიდა დაკვირვების სტანდარტული გაკვეთილი

2019 წლის 31 ოქტომბერს VIII კლასში ჩატარდა შიდა დაკვირვების სტანდარტული გაკვეთილი, რომელსაც ესწრებოდნენ შეფასების ჯგუფის წევრები.
საგანი-რუსული ენა
გაკვეთილის თემა-მისალმება
გაკვეთილის მიზანი-მოსწავლეები შეძლებენ კითხვის, წერის, მოსმენის უნარის განვითარებას.
მასწავლებელი- ნინო ჭყონია

დაწვრილებით..