სტატიები

ანდაზები

01.11.2019 შპს ბათუმის მომავლის სკოლის მე-2 კლასში ჩატარდა საწრეო მუშაობა ქართულ ენაში ,, ჯადოსნური სიტყვები'' თემა ,' ანდაზები , ამოცანები, უცხო ტექსტის წაკითხვა წინასწარ განსაზღვრულ დროში .( ჯგუფური მუშაობა) ჯგუფებმა ხალისით შეასრულეს დავალებები , შეაფასეს და გამოთქვეს კმაყოფილება ჩატარებული მეცადინეობისადმი.

დაწვრილებით..