სტატიები

უსუნო ყვავილი

29 ოქტომბერს, შ პ ს ბათუმის მომავლის სკოლის მე-2 -ა კლასში, ჩატარდა შიდა დაკვირვების, სტანდარტული გაკვეთილი- ქართულ ენასა და ლიტერატურაში.
თემა ; ი. გოგებაშვილის ,, უსუნო ყვავილი ''
მიზნები ; ტექსტის წაკითხვა- გააზრება .
საკუთარი აზრის გამოხატვა.
პერსონაჟის საქციელის შეფასება.
საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვა .
კითხვებზე პასუხის გაცემა.
პედაგოგი ; ლელა ბერსენაძე

დაწვრილებით..