სტატიები

შიდა დაკვირვების გაკვეთილი

25 ოქტომბერს, მომავლის სკოლაში ჩატარდა შიდა დაკვირვების, სტანდარტული გაკვეთილი.
საგანი-მათემატიკა
კლასი- IX
მასწავლებელი-ნონა ბერიძე
გაკვეთილის თემა-ფუნქციის მოცემის ხერხები.
მიზანი-ფუნქციის წარმოდგენის სხვადასხვა ხერხის დასწავლა, გააზრება და პრაქტიკული გამოყენების განხილვა.

დაწვრილებით..