სტატიები

ღია ცის ქვეშ

მომავლის სკოლის მეექვსე კლასის მოსწავლეებმა (კურატორი ნინო ყულეჯიშვილი, პედაგოგები: თინიკო ლამპარაძე, ლამზირა აბულაძე) ვაჟა-ფშაველას "ქუჩისა" და რევაზ ინანიშვილის "ნეკერჩხლის წითელი ფოთლის" შესწავლის შემდეგ ტბის პირას, ღია ცის ქვეშ სცადეს გაეცოცხლებინათ ხე, ქვა, ბალახი, ყვავილი, ბუჩქი თუ ფოთოლი და წარმოედგინათ რას ფიქრობენ ისინი, რა აწუხებთ, რა უჭირთ და ულხინთ, რა ედარდებათ და ენანებათ აქ, მართალია მზიან და თბილ, მაგრამ მაინც ხმაურიან, ტყესა და მთას მოწყვეტილ ქალაქში.
მადლობა მათ პასუხისმგებლობისა და გულწრფელი ტექსტებისათვის, იმ სითბოსათვის, რომელიც ბალახის, ხისა თუ ერთი უბრალო კენჭის მიმართ გამოამჟღავნეს

დაწვრილებით..