სტატიები

,, ჯადოსნური სიტყვები ''

04. 10. 2019 შპს ბათუმის მომავლის სკოლის მეორე კლასში ჩატარდა N1 წრის მეცადონეიბა ქართულ ენაში ,, ჯადოსნური სიტყვები '' მოსწავლეებმა გაიხსენეს და ისაუბრეს იმ წიგნებზე , რომლებიც უნახავთ საკუთარ სახლში -თაროებზე , რომლებიც წაუკითხავთ ან დაუთვალიერებიათ . გამოხატეს და ერთმანეთს გაუზიარეს ემოციები ..მეცადინეობის მსვლელობისას კიდევ ერთხელ წაიკითხეს მათთვის სახალისო კლასგარეშე ლიტერატურა. მეცადინეობა საინტერესოდ წარიმართა.

დაწვრილებით..