სტატიები

I ბ მათემატიკა

I ბ
მათემატიკა
პედაგოგი=ხათუნა ზაქარაძე
15.05.2019
 გაკვეთილის თემა:
შეკრება-გამოკლება 20-ის ფარგლებში
გაკვეთილის მიზანი:
მოსწავლე შეძლებს 20-ის ფარგლებში შეკრება-გამოკლების დემონსტრირებას.

დაწვრილებით..