მთავარი

მომავლის სკოლა

   "მომავლის სკოლა" - ქართული სულისკვეთება, დამოუკიდებელი აზროვნება და ევროპული გამოცდილება.

   "მომავლის სკოლა" - გზამკვლევი ეროვნული გამოცდებისაკენ, სწავლება რეპეტიტორის გარეშე.

   "მომავლის სკოლა" - მაღალკვალიფიცირებული პედაგოგები. არა რაოდენობა, არამედ ხარისხი.  

   "მომავლის სკოლა" - კეთილგანწყობილი გარემო. გამარტივებული, საინტერესო და ახალი მეთოდებით სწავლება.

     სკოლის დევიზი: ცოდნა ქვეყნის მომავალია

 


 

მათემატიკა ჩვენს ირგვლივ

06.11.2019 შპს ბათუმის მომავლის სკოლის მე-2 კლასში ჩატარდა N6 წრის მეცადინეობა მათემატიკაში ,, მათემატიკა ჩვენს ირგვლივ '' თემა,' ამოცანა, მისი შემადგენელი ნაწილები და ამოხსნის ხერხები . ჩატარებული მეცადინეობა ხელს შეუწყობს მოსწავლეებში სწრაფ მათემატიკურ აზროვნებას და ლოგიკური უნარ- ჩვევების განვითარებას.

დაწვრილებით..