მთავარი

მომავლის სკოლა

   "მომავლის სკოლა" - ქართული სულისკვეთება, დამოუკიდებელი აზროვნება და ევროპული გამოცდილება.

   "მომავლის სკოლა" - გზამკვლევი ეროვნული გამოცდებისაკენ, სწავლება რეპეტიტორის გარეშე.

   "მომავლის სკოლა" - მაღალკვალიფიცირებული პედაგოგები. არა რაოდენობა, არამედ ხარისხი.  

   "მომავლის სკოლა" - კეთილგანწყობილი გარემო. გამარტივებული, საინტერესო და ახალი მეთოდებით სწავლება.

     სკოლის დევიზი: ცოდნა ქვეყნის მომავალია

 


 

აბოს წამება

2019 წლის 30 ოქტომბერს X კლასში ჩატარდა შიდა დაკვირვების სტანდარტული გაკვეთილი, რომელსაც ესწრებოდნენ შეფასების ჯგუფის წევრები.
საგანი-ქართული ენა და ლიტერატურა
გაკვეთილის თემა-იოანე საბანისძის „აბოს წამება"
გაკვეთილის მიზანი-ტექსტის სიღრმისეული გაგება-გააზრება;ინფორმაციის მიღებისა და საკუთარი ქცევის გაანალიზების უნარი.
მასწავლებელი-ლამზირა აბულაძე

დაწვრილებით..