მთავარი

მომავლის სკოლა

   "მომავლის სკოლა" - ქართული სულისკვეთება, დამოუკიდებელი აზროვნება და ევროპული გამოცდილება.

   "მომავლის სკოლა" - გზამკვლევი ეროვნული გამოცდებისაკენ, სწავლება რეპეტიტორის გარეშე.

   "მომავლის სკოლა" - მაღალკვალიფიცირებული პედაგოგები. არა რაოდენობა, არამედ ხარისხი.  

   "მომავლის სკოლა" - კეთილგანწყობილი გარემო. გამარტივებული, საინტერესო და ახალი მეთოდებით სწავლება.

     სკოლის დევიზი: ცოდნა ქვეყნის მომავალია

 


 

მათემატიკა ჩვენს ირგვლივ

30.10. 2019 . შ პ ს ბათუმის მომავლის სკოლის მე-2 კლასში ჩატარდა N5 წრის მეცადინეობა მათემატიკაში ,, მათემატიკა ჩვენს ირგვლივ '' თემა ,' ფულის ოდენობები , მიმატება - გამოკლება , ლარი და თეთრი. მოსწავლეებმა დააჯგუფეს ქაღალდის კუპიურები - (ლარები )და მონეტები - (თეთრები ), შეასრულეს მათზე მათემატიკური მოქმედებები , გაითამაშეს როლური თამაშები . ეს აქტივობები ხელს შეუწყობს მიღებული ცოდნის ტრანსფერს რეალურ ცხოვრებაში.

დაწვრილებით..