მთავარი

მომავლის სკოლა

   "მომავლის სკოლა" - ქართული სულისკვეთება, დამოუკიდებელი აზროვნება და ევროპული გამოცდილება.

   "მომავლის სკოლა" - გზამკვლევი ეროვნული გამოცდებისაკენ, სწავლება რეპეტიტორის გარეშე.

   "მომავლის სკოლა" - მაღალკვალიფიცირებული პედაგოგები. არა რაოდენობა, არამედ ხარისხი.  

   "მომავლის სკოლა" - კეთილგანწყობილი გარემო. გამარტივებული, საინტერესო და ახალი მეთოდებით სწავლება.

     სკოლის დევიზი: ცოდნა ქვეყნის მომავალია

 


 

უსუნო ყვავილი

29 ოქტომბერს, შ პ ს ბათუმის მომავლის სკოლის მე-2 -ა კლასში, ჩატარდა შიდა დაკვირვების, სტანდარტული გაკვეთილი- ქართულ ენასა და ლიტერატურაში.
თემა ; ი. გოგებაშვილის ,, უსუნო ყვავილი ''
მიზნები ; ტექსტის წაკითხვა- გააზრება .
საკუთარი აზრის გამოხატვა.
პერსონაჟის საქციელის შეფასება.
საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვა .
კითხვებზე პასუხის გაცემა.
პედაგოგი ; ლელა ბერსენაძე

დაწვრილებით..