ჯადოსნური სიტყვები

შპს ბათუმის მომავლის სკოლის მე-2 კლასში დღეს - 25.10.2019 ჩატარდა N4 წრის მეცადინეობა ქართულ ენაში ,, ჯადოსნური სიტყვები '' თემა ', ტექსტის აგებულება, ხასიათი და მისი წაკითხვით გამოწვეული ემოცია. მოსწავლეებმა წაიკითხეს ი.გოგებაშვილის საგანძურიდან მოთხრობები .... გააკეთეს ტექსტების ანალიზი შინაარსისა და აგებულების მიხედვით , ერთმანეთს გაუზიარეს ემოციები და საკუთარი დამოკიდებულებები მოქმედი პერსონაჟებისადმი.

დაწვრილებით..