ვინ უფრო მეტიანდაზა იცის

შპს ბათუმის მომავლის სკოლაში ჩატარდა ქართულის წრის N 5 მეცადინეობა
23.10.2019წ
თემა:უცნობი ტექსტის წაკითხვა.
დავალება:ვინ უფრო მეტიანდაზა იცის (შეჯიბრის სახით)

დაწვრილებით..