მთავარი

მომავლის სკოლა

   "მომავლის სკოლა" - ქართული სულისკვეთება, დამოუკიდებელი აზროვნება და ევროპული გამოცდილება.

   "მომავლის სკოლა" - გზამკვლევი ეროვნული გამოცდებისაკენ, სწავლება რეპეტიტორის გარეშე.

   "მომავლის სკოლა" - მაღალკვალიფიცირებული პედაგოგები. არა რაოდენობა, არამედ ხარისხი.  

   "მომავლის სკოლა" - კეთილგანწყობილი გარემო. გამარტივებული, საინტერესო და ახალი მეთოდებით სწავლება.

     სკოლის დევიზი: ცოდნა ქვეყნის მომავალია

 


 

მათემატიკის წრე

შპს ბათუმის მომავლის სკოლის მე - 2 კლასში , დღეს - 02.10 2019 დაიწყო მუშაობა მათემატიკის წრემ ,, მათემატიკა ჩვენს ირგვლივ '' ვისაუბრეთ და მიმოვიხილეთ წრის სამუშაო გეგმა და მიზანი . აგრეთვე გავიხსენეთ და განვამტკიცეთ ერთნიშნა რიცხვები , მათი შედგენილობები , მათემატიკური მოქმედებები ,, გავზარდოთ '' და ,, შევამციროთ '' მოსწავლეები აქტიურად პასუხობდნენ დასმულ კითხვებზე და ასრულებდნენ დავალებებს.

დაწვრილებით..